Implantat

Med implantatbehandling kan Vi ersätta tänder som av någon anledning gått förlorade.

Behandlingen innebär att en implantatskruv i titan skruvas in i käkbenet. I denna skruv fästs sedan en krona. Man behöver avvakta 3-5 månader efter det att skruven opererats in innan man kan fästa kronan. Detta för att skruven ska läka in ordentligt innan den belastas. Resultatet blir en tand som sitter fast med ett väldigt naturligt resultat. Vi utför både kirurgin (där skruven opereras in) och protetik (krona). Vi arbetar med Astra implantat