Rotbehandling (Rotfyllning)

Ibland måste man rotfylla en tand. Detta beror på att tandens rotkanaler är infekterade med bakterier (nerver o kärl i tanden har då dött) eller är inflammerade.

Ibland måste man rotfylla en tand. Detta beror på att tandens rotkanaler är infekterade med bakterier (nerver o kärl i tanden har då dött) eller är inflammerade. Detta kan bero på karies, djupa fyllningar, sprickor eller sönderbitna tänder. Patienten kommer ibland med värk från tanden men lika vanligt är att man inte själv känner av problemet (gäller om nerver o kärl har dött). En rotbehandling börjar med en röntgenbild för att se hur tand o rötter ser ut. Sedan borras ett hål på tandens tuggyta för att komma åt kanalerna och kanalerna rensas sedan ur. Ibland kan man rotfylla tanden direkt vid detta besök men oftast läggs ett bakteriedödande medel i tanden med en fyllning över. Man får sedan komma tillbaka efter 1-2veckor för att rotfylla tanden. Rotfyllningen består av Guttaperka (gummimaterial) som klistras fast i rotkanalen.