Priser

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet från Försäkringskassan innebär att du som har stora kostnader för tandvård inte behöver betala hela kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättningen till din tandläkare som drar av det på sitt pris, du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet. Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:

 • 50 procent av ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
 • 85 procent av ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigade åtgärden utförts på dig. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1:a Juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag från försäkringskassan. Du kan använda bidraget för undersökningar, behandlingar eller besök hos tandhygienist. Du behöver inte ansöka eller skicka in några kvitton. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

 • Är du mellan 23-29 år är bidraget 600 kr per år.
 • Är du mellan 30-64 år är bidraget 300 kr per år.
 • Är du 65 år och uppåt är bidraget 600 kr per år.

Läs mer om referenspriser, högkostnadsskydd och allmänt tandvårdsbidrag på 1177.se

Tänk på! Olivedalstandläkarna har inget avtal med regionen och kan därför inte ta emot barn och unga under 24 år kostnadsfritt.  

Prislista

 • Undersökning med 4 röntgenbilder

 • 1118 kr

 • Rengörning och generell tandstensborttagning av hela munnen i samband med undersökning (vid måttlig tandsten)

 • 449-730 kr

 • Tandstensborttagning och polering hos tandhygienist

 • 1405 kr

 • Kompositfyllning (beroende på tandens läge och skada)

 • 955-2472 kr

 • Krona

 • 8090-8700 kr

 • Tandblekning/Käke

 • 2000 kr

 • Mindre omfattande tandstensborttagning+polering hos tandhygienisten

 • 730 kr

Alla priser är ungefärliga. Ett komplett kostnadsförslag fås efter undersökning