Priser

Allmänt tandvårdsbidrag

Den1:a Juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag från försäkringkassan. Hur stort bidraget är beror på åldern.

 • Är du mellan 20-29 år är bidraget 600kr per år.
 • Är du mellan 30-74 år är bidraget 300kr per år.
 • Är du 75år och uppåt är bidraget 600kr per år.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du som har stora kostnader för tandvård inte behöver betala hela kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättningen din tandläkare som drar av det på sitt pris, du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:

 • 50 procent av kostnader av ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
 • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigande åtgärden utförts på dig. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Prislista

 • Undersökning med 4 röntgenbilder

 • 995 kr

 • Rengörning och generell tandstensborttagning av hela munnen i samband med undersökning (vid måttlig tandsten)

 • 400-650 kr

 • Tandstensborttagning och polering hos tandhygienist

 • 1250 kr

 • Kompositfyllning (beroende på tandens läge och skada)

 • 850-1850 kr

 • Krona

 • 7200-8200 kr

 • Tandblekning/Käke

 • 1950 kr

 • Mindre omfattande tandstensborttagning+polering hos tandhygienisten

 • 650 kr

Alla priser är ungefärliga. Ett komplett kostnadsförslag fås efter undersökning