Tandhygienisten

Tandhygienisten arbetar med förebyggande tandvård.

Utför även undersökningar, diagnostik och sjukdomsbehandlande åtgärder inom karies och parodontit(tandstenborttagning). Information och instruktion om munhygien och kostråd för att bibehålla en god tandhälsa. Vår tandhygienist arbetar även med Kliniktandblekning. Tar även avtryck för bettskena och gelskena för hemmablekning. Smärtlindring ges vid behov. Vår tandhygienist utför även lagningar.